Bunden er vigtig af kende

Affisk altid kysten i vifteform inden man vader ud! Det er snarere en regel end en undtagelse, at havørrederne træffes på lavt vand. 

Overalt, hvor bunden er mørk med spredte ålegræspletter, muslinger og sandpletter - den såkaldte leopardbund er der gode chancer for havørred. Undgå fiskeri på sandbund - opsøg de mørke bælter med ålegræs og muslinger, der er den mest produktive bundtype, når det gælder havørredens føde. Ålegræs er den type vegetation, hvor der er konstateret størst artsrigdom hvad enten det gælder fiskeyngel, krebsdyr, orme, snegle eller småfisk.

Hen på foråret, i sensommeren og først på efteråret opsøges de mere åbne kyster med pynter, odder og rev. I årets kolde måneder skal man opsøge havørrederne i bugter og vige. Her er det ikke udsædvanligt, at havørrederne optræder i flok.

 
 OP