topbanner - kurv.jpg
Ålegræs.JPG

Ålegræskyster i Limfjorden

- Kysttypen er meget udbredt i Limfjorden og ved første øjekast vil mange sikkert tænke, at pladsen er ensformig og kedelig. Hvad kysttypen måske mangler i charme, opvejes til gengæld i rigt mål af antallet af fisk.

Efter at have været stort set forsvundet, er ålegræsengene heldigvis i fremmarch, og deres tilstedeværelse har enorm betydning for fjorden som økosystem.

Ålegræsengene er levested for havørredens byttedyr
Ålegræsengene er levested for en lang række organismer, heriblandt mange af havørredens byttedyr. Havørrederne jager derfor ofte på, eller i nærheden af, netop denne kysttype. Bedst er det at fiske i kanterne af ålegræsengene eller hvor der er huller i bevoksningerne.

Der er dage, hvor fiskeri ved denne kysttype er stort set umuligt pga. afrevne blade, der driver på vandoverfladen. Dette problem er størst ved pålandsvind. Ved lavvande i fjorden vil det mange steder være nødvendigt at vade ud på dybere vand, da ålegræsset kan ligge helt oppe i overfladen.

 
 OP