topbanner - kurv.jpg

Sten-muslingerev.JPG

Sten- og muslingerev i Limfjorden

- Revene findes i alle størrelser, men uanset om de er store eller små, er her gode muligheder for at fange fisk.

Revene er karakteriseret ved at være lavvandede i forhold til områderne ved siden af. Fiskene fanges ofte ind over revet, eller ved overgangen mellem rev og det lidt dybere vand. Særligt de rev, der har forbindelse til tangbælter på dybere vand, tiltrækker og holder mange fisk.

Vær opmærksom på vandstanden på revene
Generelt er fiskeriet i Limfjorden bedst ved middel til høj vandstand, og revene er ingen undtagelse. Ved højvande kan de fleste rev fiskes af fra land. Ved lavvande tørlægges en del af revene, eller vandstanden bliver så lav, at de ikke holder fisk. Fiskes pladserne ved lav vandstand kan det være nødvendigt at vade lidt ud for at nå fiskene.

 
 OP