Restaurering i Herredsbækken

Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
21.10.2016

Søndag den 9. oktober 2016 mødtes 25 kommunale miljømedarbejdere og lystfiskere i Vesthimmerland for at lære om vandløbsrestaurering. Se dronevideo fra restaureringsarbejdet!

Kurset startede på Ranum Kro, hvor deltagerne fik en teoretisk indføring i vandløbsøkologi med særligt fokus på ørredernes liv i vandløbene. Fiskeplejekonsulenterne Jan Nielsen og Finn Sivebæk fra DTU Aqua stod for undervisningen og biolog Lars Nørgaard Bach fra Limfjordsrådets sekretariat og miljømedarbejder Henrik Gorm Hansen fra Vesthimmerlands kommune fortalte om potentialet og mulighederne for at gennemføre frivillige vandløbsprojekter i Limfjordens vandløb.

Om eftermiddagen fortsatte kurset med en praktiske del på to udvalgte steder i Herredsbæk syd for Vindblæs. Kursisterne blev opdelt i to hold med hver sin fiskeplejekonsulent som instruktør og der blev skabt optimale gyde- og opvækstområder for fisk ved udlægning af grus og skjulesten. I alt blev der etableret 3 gydebanker med en samlet længde på 40 m svarende til ca. 100 m2 vandløbsbund. Gydebankerne blev lavet efter den så kaldte ”stokkemetode”, der sikrer gode miljøforhold i vandløbet, uden at vandløbets evne til at lede væk fra markerne forringes.

”Vi ved at rigtig mange ildsjæle gerne vil give vandløbene en hjælpende hånd, og selvom de små restaureringsopgaver ikke er raketvidenskab, kræver det alligevel viden om fiskenes biologi og forvaltningsmæssige bindinger at gøre det rigtigt. Kurser som dette har en enorm værdi, fordi de gør flere i stand til styre de frivillige projekter, og så er de ikke mindst med til at styrke samarbejdet mellem kommunernes miljømedarbejdere og de frivillige ildsjæle. I Havørred Limfjorden er det vores ambition at udnytte det enorme miljømæssige og rekreative potentiale som vandløbene og Limfjorden har. For at lykkedes med det, er der behov for, at vi står sammen og hjælper hinanden med at gennemføre rigtig mange mindre restaureringer, som dem vi gennemfører i dag. ” udtaler Lars Nørgaard Bach fra Limfjordsrådets sekretariat.

Foreningen Limfjordssammenslutningen (LFS) afholdt kurset i samarbejde med DTU Aqua og Havørred Limfjorden. LFS repræsenterer lige knap 4.000 medlemmer fra 19 lyst- og fritidsfiskerforeninger og Ranum Efterskole College og Aalestrup Naturefterskole.

Tilbage til nyheder

 
 OP