topbanner - solnedgang.jpg

Havørred Limfjorden projektet

Limfjorden har et naturgivent potentiale for et helt enestående havørredfiskeri. Danmarks største fjord modtager vand fra 1/6 af Danmarks areal, og en stjernerække af Danmarks allerbedste havørred-åer har deres udløb i fjorden. De mest kendte er Lindenborg Å, Ry Å, Binderup Å, Halkær og Sønderup Å, Trend Å, Lerkenfeld Å, Simested Å, Skals Å, Fiskbæk Å, Jordbro Å og ikke mindst Karup Å.

Et uudnyttet potentiale
Med så mange gode vandløb er der selvsagt et meget stort antal havørreder i fjorden, og fjorden er med sin varierede kystgeografi yderst velegnet til fiskeri efter havørred. Alligevel ligger mange pladser urørte hen.

Miljø og turisme
Med Havørred Limfjorden har Limfjordsrådet, og de 10 kystkommuner omkring fjorden, sat det rekreative fiskeri på dagsordenen. Projektets overordnede formål er at skabe synergi mellem miljø og turisme, som illustreret ved den viste figur.Gode miljøforhold i fjorden og dens mange vandløb er grundlag for et enestående og bæredygtigt lystfiskeri efter havørred. Fiskeriet kan udnyttes til at skabe vækst i lystfiskerturismen og dermed er der også et økonomisk incitament til at forbedre miljøforholdene i og omkring fjorden yderligere. Projektet støtter op omkring alle aspekterne i denne cyklus, så hvert led i kæden bidrager til det næste.

Miljøforbedringer
En forudsætning for projektet er selvsagt et godt fiskeri i fjorden. Uden fisk ingen lystfiskerturisme og ingen vækst. Limfjorden har allerede et godt fiskeri efter havørred, men det skal gøres endnu bedre gennem en fælles og koordineret indsats. I netop disse år er kommunerne omkring Limfjorden i gang med den største miljøindsats nogensinde. Indsatserne i de statslige vandplaner sigter både mod forbedringer i vandløbene og i selve fjorden. Gennemførelse af indsatserne vil, alt andet lige, give større og mere robuste fiskebestande i vandløbene og i fjorden. Men Havørred Limfjorden vil mere end det.

Projektet har derfor taget initiativ til et samarbejde mellem kommunerne i Limfjordsoplandet, lokale lyst- og fritidsfiskerforeninger og andre interessenter om at gennemføre endnu flere restaureringsprojekter på frivillig basis.

Turismeudvikling
I samarbejde med turistorganisationerne, skabes der synlighed i ind- og udland omkring lystfiskeriet i fjorden. Desuden udvikles der, i samarbejde med aktører i turisterhvervet, produkter, services og oplevelser til lystfiskere, så Limfjorden bliver en endnu mere attraktiv destination for lokale såvel som tilrejsende lystfiskere.

 

 
 OP