Projektets idegrundlag

Det er projektets grundlæggende ide at:
• formidle og synliggøre kommunernes forbedringer af Limfjordens vandløb
• arbejde på at forbedre levevilkårene for havørred i Limfjorden og dens vandløb 
• udvikle konkrete projekter i samarbejde med projektets interessenter ud over de allerede planlagte indsatser i vandplanerne
• skabe en fælles kommunikationsplatform for lystfiskerturisme i Limfjorden i samarbejde med projektets interessenter

Formål
Formålet med Havørred Limfjorden er at skabe sammenhæng mellem miljø og turisme og udvikle bæredygtigt lystfiskeri i Limfjorden efter havørred. Det er projektets grundlæggende ide, at udvikle nye oplevelsesprodukter i Limfjorden og forøge formidlingen af eksisterende turismeprodukter samt at involvere interessenter i udviklingen af nye miljøprojekter.

 
 OP