Målsætninger

De overordnede målsætninger for projektet ser ud som følger:

  • Projektet skal forbedre omsætning i turisterhvervets økonomi
  • Projektet skal forbedre samarbejdet på tværs af kommuner, lystfiskerforeninger, turistforeninger og erhvervsliv
  • Projektet skal formidle og markedsføre lystfiskeriet i Limfjorden
  • Projektets enkeltdele skal være målbare og resultater skal dokumenteres
  • Projektet skal tage initiativ til projekter, der øger havørredbestandene i vandløbene og medvirker til at sikre et bæredygtigt fiskeri efter havørreder
  • Projektet skal forbedre og udvikle kapaciteten og adgangen til Limfjordens kyster
  • Projektet skal arbejde for at igangsætte turist- og miljørelaterede projekter igennem ekstern finansiering
  • Projektet skal fortælle den autentiske historie om en fjord, der rummer mange naturskønne oplevelser og udviklingsmuligheder.
 
 OP