Miljøpotentialet

Med implementeringen af EU’s vandrammedirektiv, gennemføres der i disse år den største miljøindsats nogensinde. Effekterne heraf vil uden tvivl have en væsentlig effekt på bestandene af havørred, som kan komme lystfiskerne og turisterhvervet til gode. Hertil kommer de naturforbedrende projekter som Havørred Limfjorden lægger op til i samarbejde med kommuner, lystfiskere og grønne ildsjæle.

Alt i alt vil ørredbestanden i Limfjorden øges, så fiskene bliver en ressource, der kan danne grundlag for et bæredygtigt lystfiskeri.

Læs mere om miljøarbejdet i Limfjorden på www.limfjordsraadet.dk

 
 OP