Turismepotentialet

Forundersøgelsen har vist, at der er et stort uudnyttet potentiale for lystfiskerturisme ved Limfjorden og det vurderes, at der er et betydeligt vækstpotentiale for turisterhvervet. For turisterhvervet er lystfiskerturister særligt interessante, fordi de primært kommer i det der betegnes som skuldersæsonen (forår og efterår), og fordi de gerne betaler en høj pris for unikke naturoplevelser.

Målgruppen
Den målgruppe projektet sigter mod er desuden vellidte af lokalbefolkningen, fordi de værdsætter og værner om den natur, de kommer for at nyde. Limfjordslandet har de perfekte naturgivne rammer for et bæredygtigt lystfiskeri efter havørred. Faktisk vil vi postulere, at Limfjorden har potentiale til at blive blandt verdens bedste lokaliteter for havørredfiskeri. 

Vand i verdensklasse!
Det unikke ved Limfjorden er dels de mange ørredførende vandløb i verdensklasse, og de utallige fiskepladser fordelt på mere end 1000 km kyststrækning, der gør det muligt at fiske under alle vind og vejrforhold og ikke mindst de flotte omgivelser i fjordlandet. Det taler i sig selv for, at mulighederne for havørredfiskeri i Limfjorden skal markedsføres.

Projektet binder flere fagområder, myndigheder, interessenter og ildsjæle sammen i partnerskaber, hvor der opstår helt unikke muligheder for udvikling - og det i et yderkantsområde, hvor vækst er særlig tiltrængt. 

 
 OP