Erhvervsvirksomheder

Fiskegrejsbutikker og andre interessenter
Her ligger der en stor mængde viden om brug af fiskegrej, fiskepladser mm. Fiskegrejsforhandlerne får gavn af et øget antal fiskere, der kommer og køber grej, men vil også fungere som ambassadør for projektet og fiskeriet som helhed. Samtidig vil der også være ulighed for at distribuere produkter og serviceydelser via allerede etablerede og kendte forhandlere. Der kan være andre virksomheder eller NGO’ere, som kan have interesse i projektet – både turistmæssigt og miljømæssigt.

Da projektet har en klar vision omkring bæredygtighed, vil det være oplagt at deltage i netværk med interessenter og virksomheder, som vil kunne få gavn af at udvikle produkter og services til lystfiskersegmentet.

 
 OP