Foreningerne

En vigtig del af projektet er samarbejde med lyst-, sports, og fristidsfiskerforeninger i Limfjordslandet.

Limfjordslandets lokale lyst-, sport-, og fritidsfiskerforeninger er en væsentlig samarbejdspartner i forhold til at indsamle viden om lokaleforhold, i arbejdet med restaureringen (arbejdskraft) og i forhold til at knytte projektet til lokale ildsjæle. Derfor har projektet været i kontakt med lystfiskerforeningerne mhp. at etablere et fælles fora for alle interesserede lystfiskerforeninger.

Foreningen Limfjordssammenslutningen

Etableringen af samarbejdet, har resulteret i, at flere foreninger rundt om i Limfjordslandet, har igangsat et fælles initiativ, som hedder Foreningen Limfjordssammenslutningen (LFS). LFS er samarbejdspartner for projektet Havørred Limfjorden i regi af Limfjordsrådet og fungere som en paraplyforening for organisationer med interesse for det rekreative og bæredygtige fiskeri i Limfjorden og i tilhørende vandsystemer.

Nedenfor kan kan du se hvilke foreninger, der er med i sammenslutningen:

 
 OP