Kommunerne

Limfjordsrådet er et teknisk og politisk samarbejde mellem de 18 kommuner, som har opland til Limfjorden. Limfjordsrådet/-sekretariatet arbejder med miljø – og turistfokuserede projekter i og omkring Limfjorden, der kombinerer natur, miljø, bosætning, livskvalitet og regional erhvervsudvikling.
Limfjordsrådet og Limfjordssekretariatet sikrer den regionale sammenhæng i hele Limfjordsområdet og udbredelse af projekt og koncept til kommuner og interessenter i Limfjordsregionen.

Historisk samarbjede!
Det er første gang, at 18 kommuner indgår i et tværfagligt samarbejde om et egentligt, forpligtende udviklings- og markedsføringssamarbejde dækkende hele Limfjorden. Projektet gennemføres med udgangspunkt i miljøet i den ”fælles ejede” Limfjord og de vandløbssystemer, der hører dertil.

Uden et projekt der samler kræfterne, vil det ikke være økonomisk og praktisk muligt at gennemføre disse aktiviteter på et tilfredsstillende niveau, og dermed heller ikke muligt at gennemføre en målrettet satsning for restaurering af vandløb, der kan øge turismeomsætningen og skabe flere jobs i kommunerne.

Du kan læse mere om Limfjordsrådet på www.limfjordsraadet.dk

 

 
 OP