Vandløbene

I tilløbene til Limfjorden findes formentlig adskillige oprindelige havørred-stammer. Karup Å er uden tvivl den bedst kendte danske havørredå med opgang af mange tusind havørreder, heraf flere over 10 kilo. Limfjordens centrale og østlige del er kendt for de fleste havørredvandløb - Lindenborg Å, Ryå, Halkjær Å, Sønderup Å, Bjørnsholm Å, Trend Å, Lerken­feld Å, Simested Å, Skals Å, Jordbro Å, Fiskbæk Å og den mest berømte Karup Å.

Den vestlige del af Limfjorden har kun relativt få større vandløb, men mange mindre bække og vandløb. Men det betyder ikke, at der ikke lever fisk i de små bække og vandløb. Tvært imod!

Der er også fisk i de små vandløb - og her kan der gøre en STOR forskel med SMÅ midler!
Faktisk sigter projektet de mindre  kendte vandløb, hvor der ikke tidligere har være større miljømæssige indsatser af relevant karakter. Men det er her der ligger et stort potentiale. De mindre vandløb og bække, er i mange tilfælde perfekte gydevandløb for havørreden. Desværre er mange fortsat dårligt vedligeholdt, mangler gydegrus og har både naturlige og unaturlige spærringer, som kan udbedre til fordel for miljøet og dyrene i vvsandløbet.

Der er også betydelig forskel på kystnaturen i den østlige og vestlige del af Limfjorden: Den østlige del består af åbne kyststrækninger, mens den vestlige Limfjord kendetegnes af strømme, sunde, øer, vige, odder, rev og bugter - særligt omkring øerne Mors, Venø, Agerø og Jegindø.

 
 OP