Vandløbsprojekter

Den danske stat har vedtaget en såkaldt vandplan. Vandplanen skal sikre at der opnås god økologisk tilstand i vandområderne herunder vandløbene.

Hovedopland 1.2 Limfjorden: opland 7500km2 og dækker ca 1/6 af Danmarks samlede areal

Baggrundsoplysninger

Ca. 10.000 Km vandløb i Limfjorden, heraf er der 2878 km vandløb i Limfjorden, som er omfattet af vandplanen. 

 Gå på opdagelse i kommunernes status for vandløbsindsatserne her:
(KLIK HER FOR FULD SKÆRM)

 

Vil du vide mere?

>>Læs Vandplanen for Limfjorden

 
 OP