Hvorfor havørreden?

Allerede i dag er der en stor efterspørgsel på og interesse for et godt fiskeri efter havørreder i Limfjorden. Havørreden er en yndet sportsfisk og har stor interesse for mange lystfiskere både i Danmark og i udlandet.

Da havørreden gyder i vandløb, kræver den blandt andet rent og strømfyldt vand, grusbund og fri passage mellem gydeområderne og havet for at bestandene kan blive så store og sunde, at de kan danne grundlag for til et bæredygtigt fiskeri. I oplandet til Limfjorden alene findes der over 25 foreninger, som arbejder aktivt med at forbedre forholdene for ørrederne i vandløbene, der løber til Limfjorden.

Kæmpe indsats i vandløbene!
Med vandplanen igangsættes netop nu en storstillet indsats, der bl.a. skal skabe passage, hvor der i dag er spærringer, forbedre vandløbenes fysiske forhold, hvor de er forarmede og åbne rørlagte vandløbsstrækninger. Indsatserne vil uundgåeligt have en væsentlig og positiv betydning for ørredens udbredelse og bestandsstørrelse, og dermed øges potentialet for at kunne tiltrække flere turister til Limfjordslandet.

Samtidig har havørreden også en værdi for andre end lystfiskeren. Det estimeres, at en havørred fanget af en lystfisker, har en samfundsøkonomisk værdi på ca. kr. 2.500,- pr. kilo, når man tæller de penge med, der bliver brugt på transport, grej, overnatning mv.1

Det giver skide god mening!
Så det giver altså god mening at gøre noget ved forholdene i Limfjordens vandløb, så fiskebestandene igen når fortidens højdet - til gavn for både kommuner, turister, erhvervsvirksomheder, foreninger, børn og unge og mange andre.

 
 OP