Gå til indhold

Limfjordsrådet

 

Limfjordsrådet er et politisk forum bestående af repræsentanter fra de 18 kommuner i Limfjordens opland. Rådet blev dannet i 2007 med det overordnede formål at skabe en ren og bæredygtig Limfjord. Identificering, koordinering og håndtering af miljøtiltag til gavn for naturen, og alle der færdes i den, er væsentlige arbejdsområder for Limfjordsrådet.

Du kan følge Limfjordsrådets arbejde på www.limfjordsraadet.dk

 

 

 

 

 

Indsatsen har betydning!

Limfjordsrådet ved, at vandmiljøindsatsen omkring Limfjorden har betydning for andre fagområder (f.eks. plan, turisme m.m.) og vil iværksætte tiltag og indgå i større inspirationsfællesskaber for at sikre størst mulig værdiskabelse. Derfor har vi indarbejdet følgende i Limfjordsrådets strategipapir:

”Limfjordsrådet er i beslutninger og handlinger først og fremmest fokuseret på målet om den rene og bæredygtige Limfjord”.

”Limfjorden skal være ”driver” i et turistsamarbejde!”